HakkımızdaKuruluş amacımız


Macera ve Oyun Parkları Derneği; 2015 Yılında sektör temsilcilerinin girişimiyle kurulan, sektörün tek derneğidir.

Derneğin kuruluş amacı ; Parklarda güvenlik ve kalite sorununun beraberinde getirdiği riskleri ortadan kaldırmak. Uluslararası standart ve kalitede imalat ve işletmelerin hizmet vermelerine yönelik gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak. Sektörel sorunları çözmek ve sektörel büyümeyi desteklemek. Sosyal sorumluluk bilinci içerisinde kamu ve toplumsal yararı gözeten aksiyoner bir dernek olabilmektir.

Hakkımızda

Hedeflerimiz

ipar_hakk2
  1. Parkların uluslararası standart ve kalitede imal edilmelerini ve işletilmelerini sağlamak.
  2. Sektörü Milli ve Yerli bir yapıya kavuşturarak dışa bağımlılıktan kurtarmak.
  3. Park çalışanlarının mesleki standart ve tanımlarını sağlayarak ; gençlere kariyer yapabilecekleri istihdam alanı oluşturmak.
  4. Sektör çalışanlarının eğitim ve gelişimlerine katkı sunarak, sektörel kaliteyi artırmak.
  5. Maceraparkların eğitim tabanlı aktivitelerinin özellikle çocukların bireysel ve sosyal gelişimlerine yaptığı katkının toplum tarafından bilinirliğini artırmak ve bu sayede toplumsal gelişimi desteklemek.
  6. Üyelerin sektörel gelişimlerine ; panel, sempozyum ve çalıştay gibi organizasyonlarla katkı sunmak.
  7. Sektörel sorunları çözmek.
  8. Derneğin uluslararası platformlarda tanıtımını sağlayarak ; ortak işbirlikleriyle dünya ölçeğindeki projelerde yer almak.