Güncelleme çalışmaları tamamlandığında aktive olacaktır