parallax background

MİSYON - VİZYON - TEMEL DEĞERLER
parallax background

Misyon


Uluslararası standart ve kalitede parkların hizmet verdiği, parklarda güvenlik ve kalite sorununun kalmadığı, sektörel gelişim ve büyümenin Dünya ölçeğinin üzerine çıkarıldığı, tüm üyeleriyle sosyal sorumluluk ve kamu yararı bilinci ile hareket edildiği aksiyoner bir dernek olabilmektir.

parallax background

Vizyon


Eğitim tabanlı oyun ve aktiviteleri ile parkların çocukların gelişiminde etkin bir araç olarak kullanıldığı ve teşvik edildiği, parkların güvenlik ve kalite sorununun ortadan kaldırıldığı, dünya ölçeğinin üzerinde projelerin geliştirildiği sektörel bir yapıya kavuşmaktır.

parallax background

Temel Değerler


  1. Ortak değer, ilke ve hedeflerle hareket edebilme,
  2. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı olabilme,
  3. Sorunların çözümünde etkin iletişim, diyalog ve pozitif yaklaşımlar sergileyebilme,
  4. Rekabeti ilkeli ve etik değerlere uygun olarak yaşayabilme,
  5. Dürüstlük, şeffaflık, paylaşım ve dayanışma gibi erdemlere sahip olabilme,
  6. Yapılan projelerde standartlara uygunluk, güvenlik , denetim ve kalite gibi kırmızı çizgilerden asla taviz vermeme,
  7. Yapılan projelerde kamu yararı ve toplumsal faydayı ön plana çıkarabilme .