parallax background

İP PARKURLARI VE MACERA PARKLARI DERNEĞİ

İp parkuları ve macera parkları tarihçesi...


İlk ip parkuru 1875 yılında Herbert isimli bir Fransız tarafından katılımcıların fiziksel zorluklara karşı başa çıkması amacıyla, yine o dönemde ip parkurları, Alman pedagog Kurt Hahn tarafından pedagojik amaçla İngiliz bahriyesine hayatta kalma ve kollektif çalışma eğitimi vermek için geliştirilmiştir.

1971 yılında Amerika’da macera isimli; deneyerek öğrenme ve insiyatif alma projesi geliştirilmiş ve bir okula ip parkuru yapılmıştır.

1974 yılında macera projesi Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenmiştir. O zamana kadar okullara has kalan ip parkurları, sosyal yaşam, iş ve organizasyon gelişimi içinde kullanılmaya başlanmıştır. Aynı yıl içinde Colorado ‘ da AEE (Associotion For Experiental Eduecation) kurulmuştur. Bu kurum okullar için, sosyal pedagoji, eğlence, terapi ve kişisel gelişim konularında destek ve eğitim vermeyi kendine görev edinmiştir.

1998 de ERCA (European Ropes Course Association) odası Almanya ‘ da kuruldu. Macera Parklarının güvenlik ve kalite standartları ile ilgili sertifikasyon ve sorunlarıyla ilgileniyor.

Ülkemizde ise mazisi yaklaşık 10 yıl olan İp parkurları ve macera parkları; sektör temsilcilerinin azmi ve gayreti ile ülkemizin dört bir yanına kurularak insanımıza hizmet vermektedir.

2015 Yılına geldiğimizde ise; İp Parkurları ve Macera Parkları Derneği kurularak, gerek sektörel standartların millileştirilmesi, kurulan ve kurulacak olan parkların etkin denetimi ve sertifikasyonunun sağlanması ve gerekse sektörü dünya ölçeğinin üzerine çıkarma gibi bir vizyonla tarihsel süreçte yürümeyi hedeflemiştir.

 • Cesaret, özgüven, sorunlarla başa çıkma, sınırlarını zorlama gibi yeteneklerin gelişimine katkı sağlar.
 • Gelişim çağındaki çocukların; fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik gelişimlerinde oldukça etkindir.
 • İletişim yeteneğini geliştirir.
 • Takım aktiviteleriyle, katılımcılarının sosyal becerisini artırır.
 • Dayanışma, yardımlaşma, paylaşma gibi değerlerin kazandırılmasına zemin hazırlar.
 • Aile içi iletişimde etkin rol oynar.
 • Sigara, içki, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak, bu zararlı alanlara karşı pozitif ve yararlı alanlar oluşturur.
 • Özgüvenini, sosyal becerisini yitirmiş ve sosyal hayattan dışlanmış bireylerin tekrar sosyal hayata kazandırılması ve özgüvenli bireyler haline getirilmesine yönelik pozitif katkı sağlar.
 • Eğitim, heyecan, adrenalin, eğlence gibi argümanları birlikte oyun konsepti içerisinde sunarak, bireysel ve sosyal gelişimi destekler.
 • İş yaşamında motivasyon programlarına alternatif alan oluşturur.
 • İş yaşamında insan kaynakları departmanına mülakat malzemesi olarak hizmet verir. Bu sayede doğru pozisyona doğru kişilerin getirilmesinde rol oynar.
 • Obezite ile mücadelede etkin katkı sağlar.
 • Betonlaşan bir dünyada, çocuklarımızı doğayla buluşturur.

Macera parklarının bireysel ve sosyal gelişime katkıları