parallax background

KONUŞMA METİNLERİ

Başkandan Mesaj

Türkiyede  yeni bir trend olan maceraparklar ; eğlence, adrenalin ve eğitim tabanlı aktiviteleriyle herkesin ilgisini çekmiş ve hızla yayılmaya devam etmektedir. İnsanımızın kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan maceraparklar bu yönüyle adeta sosyal sorumluluk projeleri haline gelmiştir.

Maceraparklar ülkemizin hemen hemen her köşesinde hızla yayılmaya başlamış olup bu durum biz sektör temsilcilerini memnun ettiği gibi beraberindede bir takım sorunları  getirmiştir.

Bu sorunlardan bir kısmını başlıklar halinde sıralayacak olur isek ;

 • Merdiven altı imalatçı sorunu
 • Kullanılan malzemelerin normlara uygun olmayışı sorunu
 • İmalat hataları sorunu
 • Sertifikasyon sorunu
 • Denetim sorunu
 • Kaza raporları sorunu
 • Bakım sorunu
 • Standardizasyon sorunu

gibi  bir takım sorunlar sıralanabilir.

İPAR olarak  kastedilen  sorunların ortadan kalkmasına yönelik önlemleri almak ve hayata geçirmek , ve bu sayede sektörün önünü açarak  ; güvenlik ve kalite sorunu taşımayan maceraparkların  yayılmasını sağlamak derneğimizin asli görevi olmaktadır.

İPAR olarak bir diğer önemli görevimizde , dernek çatısı altında hizmet veren sektör temsilcisi üyelerimize  yönelik bir takım sorumluluklarımızdır.

Bu sorumluluklarımızdan bazıları  ;

 • Derneğin değer ve ilkelerini belirleyerek; duruşuyla ,ilkeleriyle tüm üyelerinin güvenini kazanmış ve adalet ölçüleri içerisinde hizmet veren bir yapıya kavuşmak,
 • Üyelerinin birbiriyle etkin iletişime geçmesine imkan tanıyan network oluşturmak.
 • Sektörel gelişimleri dünya ölçeğinde takip ederek üyelerinin  vizyonunu geliştirmeye yönelik ARGE faaliyetleri yürütmek
 • Sahada hizmet veren teknik personelin eğitim ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak
 • Maceraparkların gelişimine yönelik inovatik yaklaşımlar geliştirmek
 • Üyeler arası ahilik anlayışını hayata geçirmek
 • Üyelerin sektörel birikimini bir araya getirmeye yönelik work shop lar oluşturmak ve bu sayede sektörün gelişimine katkıda bulunmak

gibi vizyoner bir bakış ve anlayışla derneğimizi büyütmek, geliştirmek, hedefler  koymak ve koyduğumuz  hedefleri gerçekleştirerek  aksiyoner bir dernek olmak  idealimiz olmalıdır.

Şu nokta oldukça önemlidir ; Herşeyden evvel ideallerimizi gerçekleştirmek ve başarıyı elde edebilmemiz için dernek çatısı altında bulunan tüm üyelerin ruh ve gönül birliği içerisinde hareket etmesi kaçınılmazdır. Birbirine inanan, güvenen, el ele  gönül gönüle veren ve kısaca sinerji oluşturan bir yapı başarıyı kolayca elde edebilir.

Bu dilek ve temennilerle birlikte tüm İPAR üye ve adaylarını saygıyla selamlıyor,  hayattaki başarı ve mutluluklarının devamını diliyorum.

     

Saygılarımla…
Yusuf DAŞTAN
DERNEK BAŞKANI