Kasım 1, 2021

Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Becerilere Göre Oyun Evreleri

“Oyun,çocuğun deneyimleyerek kendi kendine öğrenmesini sağlayan, eğlenmek amacıyla ve içsel olarak güdülenen, bazen kuralları belirlenmiş ve bilinen, bazen de kendiliğinden gelişen, mutluluk, coşku, heyecan, merak duygularını da içinde barındıran davranışlardan oluşan bir etkinliktir.”
Kasım 1, 2021

Tasarım Tescilinden Doğan Haklar ve Uygulamada Görülen Sorunlar

Tasarım tescili rekabette avantaj sağladığı için firmaların Ar-Ge’ye önem vermelerini gerektirmektedir. Yetkili resmi kurumlar da, hayat kalitesini artırmak, üretim ve arzın ekonomik büyümesine katkı vermek adına yenilikçi faaliyet ve çabaları desteklemektedir. Tescil süreçlerini yöneten Türk Patent ve Marka Kurumu, her sene sonunda patent, tasarım, marka başvuru istatistiklerini yayınlayarak gelişmenin parametrelerini duyurmaktadır.