FAALİYET RAPORU

FAALİYET KONUSUAMAÇ / AÇIKLAMA
Resmi ZiyaretlerParkların güvenlik ve uluslararası standart ve kalitede imalat ve işletilmelerinin zorunlu hale gelmesine yönelik ilgili Bakanlıklarda bilinç oluşturuldu, yakın temas ve sıkı takiple ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesinin adımları atıldı.
Panel – Çalıştay FaaliyetleriİPAR, Kamu ve Sektör temsilcilerini bu tarz organizasyonlarla bir araya getirerek sektörel bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlandı. Sektörel sorunların çözümünde ortak bilinç oluşmasına katkı sunuldu.
Yönetmelik ÇalışmalarıYerel yönetimler ve Mesire Alanlarındaki parkların ruhsatlandırma kapsamına alınması sağlandı. Bu hususta ilgili bakanlıklarla ortak çalışma zemini hazırlayarak sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek Yönetmeliklerin hayata geçmesinde öncü rol üstlenildi.
Eğitim Komisyon Faaliyetleri
  1. Park çalışanlarının mesleki tanımı ve standartlarının sağlanmasına yönelik somut adımlar atıldı.
  2. Hizmet içi eğitim programlarının uygulanarak park işletmeciliğinde kalitenin artırılması yönünde katkı sağlandı.
  3. Maceraparkların çocukların gelişimini desteklediği yönündeki tezin akademik çalışma yapılarak ispatlanması. İlgili çalışmanın rapor olarak Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Daire Başkanlığına sunulması. Ve böylelikle okullarda macera parklarına yer verilmesinin önünün açılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.
ARGE Komisyon FaaliyetleriParklarda kullanılan ekipmanları yerli ve milli yapıya kavuşturarak , sektörü dışa bağımlılıktan kurtarmaya yönelik Milli ve Yerli emniyet kemeri ile somut adım atıldı.
Dış İlişkiler Komisyon FaaliyetleriDerneği ve sektörü uluslararası platformlarda etkin tanıtımını sağlayarak. Uluslararası iş birlikteliklerine zemin hazırlamak ve böylelikle sektörün büyümesine katkı sunmaya yönelik girişimlerde bulunuldu.
Oyun Grubu Komisyon FaaliyetleriÇocuk Oyun Grubu Sektöründe yaşanan standart dışı ve kalite sorununun çözümüne yönelik gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçmesini sağlamaya yönelik eylem planı hazırlandı.
Üye ZiyaretleriDerneğimiz ; Rutin Üye ziyaret programlarıyla, aksiyoner dernek anlayışı içerisinde her daim üyeleriyle birlikte hareket eden ve ortak sinerjiyle faaliyet gösteren dinamik bir yapıya kavuşturuldu.
Saha ZiyaretleriRutin saha ziyaret programlarıyla, sahadaki gelişmeler yakın takibe alındı, sektörün nabzını tutmak ve eylem planlarını sahanın gelişen ve değişen yapısı doğrultusunda esnek bir Yönetim stratejileri ile belirlemenin adımları atıldı.
Benzer Kuruluşlarla İlişkilerMESFED ( Mesire Yerleri İşletmecileri Federasyonu ) ile ortak işbirliği çalışmaları ile ; mesire alanlarında macera parklarına yönelik daha fazla yatırım yapılmasının teşvik edilmesi, mevcut macera parklarının denetim ve sertifikasyonu noktasında Federasyonun üyelerini teşvik ve baskı yapılması yönünde ortak bilinç oluşturuldu.
Fuar çalışmalarıATRAX ve Flower Show gibi fuarlara katılım sağlanarak, Derneğin ve sektörün ulusal ve uluslararası arenada tanıtımı yapıldı.