HEDEFLER

 

HEDEFLER

 
NOHEDEF ADIAÇIKLAMA
1Denetimli ve sertifikalı parkların hizmet vermelerine yönelik hedefler.Çıkarılan Yönetmelik ve Tebliğlerin uygulanmasına yönelik takipleri yaparak, parkların denetimli ve sertifikalı park olarak hizmet vermelerini sağlamak.
2Park çalışanlarının mesleki tanım ve standartlara kavuşturulması.Mesleki Yeterlilik Kurumu ile başlatılan ve sonuç alama arefesinde olduğumuz 2021 yılında park çalışanlarının mesleki tanımı ve mesleki standartlarının hayata geçmesini sağlamak.
3Park işletmecilerine yönelik hizmet içi eğitim hedefleri.Eğitim Komisyonu faaliyetleri olarak Park işletmecileri hizmet içi eğitim, tecrübe paylaşımı ve motivasyon programlarını yılda asgari 2 defa yaparak park işletmecilerimizin hizmet kalitesini desteklemek.
4Panel ve çalıştay faaliyetlerine yönelik hedefler.ATRAX ve Flower Show gibi fuarlarda , ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak planlanan panel ve çalıştay programlarını devam ettirmek.
5Uluslararası tanıtım ve işbirliği hedefleri.Uluslararası ilişkiler komisyonu hedefi olarak ; Deneği ve sektörü uluslararası paltformlarda tanıtmak ve işbirliklerine zemin hazırlayıcı faaliyetlerinde bulunmak.
6ARGE hedefleri.ARGE Komisyonu hedefi olarak ; Yerli ve milli emniyet kemeri ve diğer ekipmanların geliştirilmesine ve üretilmesine öncülük etmek. Ve böylelikle ekipman konusunda sektörümüzü dışa bağımlılıktan kurtarmaya yönelik alternatif bir imkan sunmak.
7Çocuk Oyun Grubu sektörünün uluslararası standart ve kalitede hizmet vermelerine yönelik hedefler.Çocuk oyun grubu Komisyonu hedefi olarak ; Özellikle standart dışı ve uluslararası kaliteden uzak imalat sorununun çözümüne yönelik, ilgili kurum ve kuruluşlarda farkındalık oluşturarak gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek.
8Sosyal aktivitelere yönelik hedefler.İPAR Ailesi bilincini destekleyici ve geliştirici sosyal faaliyetleri hayata geçirmek..