ÇOCUK OYUN GRUBU TARİHÇESİ

İnsanoğlunun ataları, çevrelerinde gördüklerini taklit ederek, yapıklarını hareketlerle birbirlerine anlatarak farkında olmadan oyunu yaratmışlardır. Avını avlayan insan, avını nasıl avladığını taklitlerle diğer insanlara anlatmıştır. Bu hareketler, zamanla bilinçli yapılan büyüsel, dinsel törenlere dönüşmüş ve oyun bu aşamada kültürel bir özellik kazanmıştır.

Büyüklerin avlarını nasıl avladıklarını anlatırken onları izleyen çocuklar, büyüklerin yaptıklarını günlük yaşamlarında taklit etmişler ve büyüklerine özenerek benzer hareketleri yapmaya başlamışlardır. Bu oyunlar, çocuklar tarafından nesilden nesile geliştirilerek aktarılmış, bugünkü oyunları oluşturmuştur.

Oyun ve oyuncağın tarihi insanlık kadar eskidir. Tıpkı hayvanlar gibi, ilk insanlar da muhtemelen doğadaki pek çok nesneyi oyuncak olarak kullanmışlardır. Ancak sırf oyun amaçlı olarak üretilen ilk nesnelerin top, uçurtma ve yoyo olduğu kabul edilir.

Arkeolojik kazılarda, Sümerlere ait, MÖ 2600 yıllarından kalma, insan ve hayvan şeklinde nesneler bulunmuştur. Hindistan'da ise MÖ 2500 yıllarına ait, tekerlekli hayvan figürleri bulunmuştur. Oyuncak kavramından bahseden en eski kayıt ise, tahta ve terrakottadan yapılmış yoyoları anlatan, MÖ 500 yıllarına ait bir Antik Yunan belgesidir.

Çocuk oyunları içerisinde taşla ve aşıkla (koyun ve keçi gibi hayvanların arka ayak diz bölgesinden çıkan kemiklerle) oynanan oyunları genelde en eski oyunlar olarak kabul edilmektedir. British Museum’da bulunan ve İ.Ö. 800 yıllarında topraktan yapılmış bir heykel, iki kızı aşık oynarken göstermektedir.

Bununla birlikte yoyo çok daha önce Çin'de ortaya çıkmıştır ve yine Çin'de MÖ 1000 yıllarında, günümüzde dahi oldukça popüler olan uçurtmalarla oynandığı bilinmektedir.

Eski Mısır’da bulunan Orta Krallık dönemi duvar resimlerinde ise oyun tahtası üzerinde oynanan oyunlar, sıçrama oyunları, yine İ.Ö. yılında Mısır’da Ak-hor mezarında bulunan duvar resminde bir kız, el vuruşma oyunu oynarken gösterilmektedir.

Efes harabelerinde Roma’dan kalma mermer bloklar üzerinde üç taş ve dokuz taş oyun yerleri belirlenmiştir. En eski taş oyunlarından biri beş taş ülkemizde de bilinmektedir.

MÖ II. yüzyılda Mısır'da topaç ve misket biliniyordu. Yine aynı dönemlere ait Firavun mezarlarında oyuncak bebekler bulunmuştur. Eski Yunan, Roma ve Çin'de de kilden yapılıp fırınlanmış, hareketli kol bacaklara sahip bebekler yapıldığı bilinmektedir.

Tüm dünyada en eski oyun araclarından ve oyunlarından biri top oyunlarıdır. Eski Mısır’da açılan mezarlarda deriden yapılmış toplar bulunmuştur.

Yunan çömlek resimlerinde tavlaya benzer bir oyuna rastlanmıştır.

Seri olarak üretilen ilk tahta bebekler ise 1700'lerin Almanya'sına aittir. Osmanlı döneminde Eyüp'te, hayvan bağırsağından yapılmış balonlar,

Fransa’da 17. yüzyılda çok sayıda oyuncak bebek odası üretilmiştir.

18. yüzyılda kağıt oyuncak yapımında dekoratif bir materyal olarak kullanılmıştır. Hareket edebilen oyuncak yapımı gelişmiştir.

19. yüzyılda kesip çıkartılan bebekler önem kazanmıştır. Bu yüzyılın en tipik oyuncağı el kuklalarıdır.

19. yüzyılda, Friedrich Fröbel gibi gelişim psikologları gelişimsel yardım olarak oyun alanlarını ya da çocuklara adil oyun ve iyi davranış duygusu aşılamayı önerdiler. Almanya'da, okullarla bağlantılı olarak birkaç oyun bahçesi inşa edildi, ve 1859 yılında İngiltere'nin Manchester kentindeki bir parkta ilk defa kamuya açık oyun parkı açıldı.

Ancak, caddenin varsayılan kamusal alan olarak rolünü yitirmesi ve motorlu araçların kullanımına ayrılmış olması nedeniyle, 20. yüzyılın başlarında, çocukların yeni tehlikelerden kurtulmaları ve onları birbirinden ayrılan alanlara ayırmaları için inşa edilmiş olan momentum Amerika Birleşik Devletleri'nde, Ulusal Karayolu Koruyucu Topluluğu gibi kuruluşlar, otomobillerin öldürdüğü sayılara dikkat çekerek, çocuk oyunlarından ziyade araçlar için serbest sokaklar oluşturmayı amaçlayan oyun alanlarının oluşturulmasını istedi.

ABD'deki ilk oyun parkı 1887'de San Francisco'nun Golden Gate Park'ındaki inşa edildi. Açıkhava Rekreasyon Birliği , özellikle New York City'de arabaların koşturduğu çocuk sayısına dair bir raporun 1901 yayınlanmasını takiben, park alanında oyun parkları kurmak için fonlar sağladı.

1900’lü yılların başında Avrupa’da park alanlarında yeni modeller kendini göstermeye başlamış, metal borulu oyun grupları, dönenceler, asılıp sallanma aparatları vb. temel ekipmanlar tasarlanmış.

1920 - 1945 yılları arasında ki şiddetli savaşlar nedeniyle çocuk oyun grubu üretimi ve tasarımında düşüş yaşanmıştır. Amerika dışındaki ülkelerde yeni tasarımlar çıkmaz iken, Amerika’da çöp konseptine dayalı oyun parkları belirmiştir. Ayrıca dönemde doğal taş ve kayalardan yararlanılarak macera oyun parkları üretilmiştir.

1950 - 1980 Savaş sonrası dönemde ise sektöre hareketlilik gelmiş ve nihayet metal işçiliği yoğun oyun grupları, salıncaklar, dış mekan spor aletleri, tırmanma elemanları hayvan figürlü kaydıraklar, tüneller vb. birçok ekipman hem Avrupa’da hem de ülkemizde görülmeye başlanmıştır.

1980 başlarında ise sektörün standartları belirlenmeye başlanmış ve modern oyun gruplarının temelleri atılmıştır.