parallax background

ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGELERİ

ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGELERİ


1ANTALYA - (2-3 Aralık 2017)

ANTALYA ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

 • Yapılmış ve yapılacak bütün Macera Parkı bileşenlerinin (ip parkuru, tırmanma duvarı, zipline, dev salıncak vb.) ilgili standartlara uygun olarak imal edildiği ve kurulduğuna dair muayene edilmesi ve akabinde sertifikalandırılmasının mutlak surette gerekli olduğu ve mümkün olan en kısa sürede denetimden geçmemiş bir parkın kalmamasına dönük sektör açısından hayati önemde olduğu konusuna dikkat çekilmiştir.
 • Macera parklarında çalışanların eğitimi, belgelendirilmesi ve denetimi gibi konuların İPAR derneğinin önderliğinde bir müfredat haline getirilmesi ve uygulanması konularının gerekliliği üzerinde durulmuştur.
 • Macera parklarının imalat, kurulum ve işletme süreçlerinde gerekli mesleki standartların ve iş kolunun resmi olarak tanınması konusunda çalışmaların yürütülmesi tüm dernek üyelerinin ortak beklentisidir.
 • Dernek üyelerinin ortak hareketle sigorta şirketleri tarafından hazırlanacak risk paketleri konusunda sürece etki etmelerinin sağlanması önem arz etmektedir.
 • Türkiye deki macera parklarının envanterinin çıkarılması ve muayeneden geçmiş parkların güvenli parklar adı altında İPAR web sitesinden paylaşılması gerekmektedir. Bir sonraki adım olarak bu listenin değer oluşturması açısından kamu ve özel teşebbüslerle paylaşılması hedeflenmektedir.
 • Kamu ve özel sektör ihalelerinin şartnamelerinde bulunması gereken asgari gerek şartların web sitesinden ilanının sağlanması beklentisi dile getirilmiştir.
 • Sektöre yönelik haber, gelişme ve uyarıların vukuat raporu olarak üyelerle paylaşılması konusunda fikir birliğine varılmıştır.
 • Eurogap firmasının muayene ve sertifikasyon süreci için yapmış olduğu çalışmaları için teşekkür ederiz. Bu sürecin daha hızlı ve güvenli ilerlemesi adına sürecin takipçisi ve destekçisi olacağımızı belirtmek isteriz. Eurogap’in TÜRKAK onayı ile yetkinin resmiyete dökülmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.

2BOLU - (29-30 Eylül 2018)

BOLU ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

Üreticinin Sorumlulukları


 • İmalat öncesi doğru planlama (Her kata eğitmen gerektiren parklar hatası)
 • Operasyon ve Yıllık Bakım Maliyetlerinin Vurgulandığı Fizibilite Raporu
 • Uygun ekipman seçimi (Yeni nesil emniyet cihazları, otomatik kurtarma cihazı v.s.)
 • Doğru işletme eğitimi – Oryantasyon

İşletmecinin Sorumlulukları


 • Doğru personel seçimi
 • Asgari personel ihtiyacının doğru belirlenmesi ve tam kapasite hesabı
 • Rutin görsel kontrol
 • Teknik personel istihdamı
 • Yıllık bakım, onarım, değişim ve yeniden sertifikalandırma
 • Raporlama kültürü
 • Bağımsız muayene
 • Üretici ve ipar ile sıkı iletişim

İPAR’ın Sorumlulukları


 • Eurogap ile iş birliği
 • Türkiye’deki macera parklarının genel istatistiklerinin çıkarılması
 • Sigorta firmaları ile görüşmeler ve teklif alınması
 • Personel eğitim programı düzenlenmesi
 • Resmî kurumlarla iletişim – iş birliği protokolleri yapılması
 • Üyelerin aktif desteğini sağlama çalışmalarının artırılması (Çalıştay, Sosyal Medya, Mail Grubu)
 • Potansiyel yatırımcı ve mevcut işletmecilere bilgilendirici ve yönlendirici el kitapları hazırlanması

3BOLU-2 - (5-6 Nisan 2021)

İPAR EĞİTİM KOMİSYONU EĞİTİM ÇALIŞTAYI BOLU-2  SONUÇ BİLDİRGESİ

TARİH: 5-6 Nisan 2021

YER: NARVEN Macera Park

ORGANİZASYON: İPAR Eğitim Komisyonu, Narven Macera Park

TEMA: Eğitim ve Macera Parklar, Bedensel ve Zihinsel Beceri Gelişimine Katkıları

KATILIMCILAR :

NO AD SOYAD ŞİRKET GÖREV
1 Yusuf Daştan İPAR Başkan
2 Cem Kaba İPAR/ Kocaeli Üniv. E.K Başkan Yrd.
3 Hakkı Günaydın Narven Macera parkı Yönetici / E.K Üye
4 Mete Kargulu Bursa Extrempark Yönetici
5 Atakan Adıyaman Bursa Extrempark Yönetici
6 Korhan Yetiş AKCA Park Rise Joy Macera parkı Yönetici
7 Mehmet Aksoy Extrem Works Yönetici
8 İbrahim Doğan OKKO Extrene Yönetici
9 İlhan Şentürk Xtrem Aventures Yönetici
10 Yılmaz Kalk Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Parkı Yönetici
11 Akın Sayıl Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Parkı Eğitimen
12 Erman Sevim Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Parkı Eğitmen

İPAR Eğitim Komisyonu Hizmet içi Eğitim çalıştayını 5-6.Nisan.2021 Tarihlerinde Bolu Narven tesislerinde Macerapark İşletmeci Üyelerimizin Yöneticileri ile gerçekleştirmiştir. Aktif katılımın  sağlandığı bu çalıştayda, katılımcılar birikimleri, tecrübelerini aktararak çalıştayın verimli geçmesine katkı sunmuşlardır.

Rapor ekinde belirtilen toplantı programı dahilinde dört oturum yapılmıştır. ‘Eğitim Sisteminde Macera Parklar, Bedensel ve Zihinsel Beceri Gelişimine Katkısı’ konulu birinci oturumda Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve İPAR Eğitim Komisyon Başkanı Sayın Dr. Murat Şen’in ‘Macera Park etkinliklerine eğlence amaçlı katılan bireylerin serbest zaman doyum düzeylerinin belirlenmesi’ başlıklı çalışmasının sunumu yapılmıştır. Buradan hareketle macera park yöneticileri özellikle öğrenci grupları ile yaşadıkları deneyimlerini ve gözlemlerini paylaşmışlardır.

Macera parklarda ailelerin müdahil olması devam eden bir sorun olarak dile getirilmiştir. Hemen hemen tüm park yöneticileri bu sorunun işleyişi etkilediğini belirtmişlerdir. Oturum sonunda aşağıdaki karar alınmıştır.

1- Macera parkların temel amaçlarından olan eğitim misyonuna macera park işletmecilerinin sosyal sorumluluk projesi olarak daha fazla destek vermesi, düşük sezonda indirimli fiyatlardan eğitim amaçlı etkinlikler içeren iş birlikleri yapılması konusunda derneğin üyelerine tavsiye kararı yayınlamasına karar verilmiştir.

2- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Parkı örneğinde olduğu gibi, Macera Park işletmecilerinin illerindeki yada  ilçelerindeki Milli Eğitim  Müdürlükleri ile protokol imzalayarak macera parkların eğitim amacının ön plana çıkartılması hususunda prensip kararı alınmıştır. Bu sayede macera parklarının eğitim yönü ön plana çıkarılacak,  6-14 yaş aralığındaki çocuklarımızın bireysel ve sosyal gelişimleri desteklenecek,  macera parklarının toplumca bilinirliği artırılacak, Okullara alternatif aktivite alanı sunulmuş olacak.

3- Macera Park işletmelerinin faaliyet gösterdikleri beldelerin belediyelerinde, eğer mevcut ise, Aile ve Çocuk Şubesi ile temasa geçerek İPAR Eğitim Komisyonu’nun da desteği ile ortak projeler geliştirmesi konusunda prensip kararı alınmıştır.

İkinci oturumda, devam eden Covid-19 Pandemi sürecinde gelinen nokta değerlendirilmiş yaşanan sıkıntılar, yapılan uygulamalar, çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunulmuştur. Dr. İ. Cem Kaba alan yazından ve uluslararası macera acenteleri derneğinin rehberlerinden düzenlediği Covid-19 önlemleri ile ilgili başlıkları katılımcılara aktarmıştır. Oturum sonunda aşağıdaki karar alınmıştır.

4- Covid-19 döneminde Macera Parklarda uygulanan önlemleri kapsayan ve macera parka girişten çıkışa kadar müşteri deneyimini anlatacak olan video hazırlanması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Videonun tüm macera parkların desteği ile Xtrem Aventure işletmesi tarafından hazırlanması prensip kararı alınmıştır.

Üçüncü oturumdan önce Narven Macera Park ziyaret edilmiş ve Hakkı Günaydın Beyden park hakkında bilgi alınmıştır.

Macera parklarda çalışacak insan kaynağının meslek tanımları, eğitim içerikleri ile ilgili Dr. İ. Cem Kaba tarafından ‘Macera Parklarda Çalışacak İnsan Kaynağının Görev Tanımları ve Eğitim İçeriği’ başlıklı sunum yapılmış, eğitim komisyonunun yaptığı çalışmalar sonucunda belirlenen veriler katılımcıların değerlendirilmesine sunulmuştur. Macera parklardaki kurtarma operasyonları ve bu eğitimi alacak personel üzerine geniş bir değerlendirme de bulunulmuştur. Oturum sonunda aşağıdaki karar alınmıştır.

5- Yapılan hazırlıkların nihayete erdirilmesi amacı ile tekrar grupta paylaşılması ve katılımcıların kendilerine açıklanan bilgiler üzerinden değerlendirme yaparak Eğitim Komisyonuna tavsiyelerini en kısa zamanda iletmeleri kararı alınmıştır.

Dördüncü oturumda, yeni proje fikirleri üzerine bilgi alışverişi yapılmış, sınır olmaksızın tüm konular tartışılmıştır. Macera parkların eğitim tabanlı olarak görülmesi amacı ile yeni projelerin planlanması gerektiğinde katılımcılar hem fikir olmuşlardır. Macera parklarında kullanılan ekipmanın kullanım, yıpranma, bakım ve yenilenme periyodları ile ilgili fikir alışverişi yapılmıştır. Macera parkların kazanımları ile ilgili Türkçe akademik verinin arttırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Oturum sonunda aşağıdaki karar alınmıştır.

6- Malzemenin kontrol prosedürü konusunda formların hazırlanması ve malzeme üreticileri veya distribütörlerden detaylı bilgi içeren bilgilendirme eğitimlerinin düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

7- İPAR Eğitim Komisyonu araştırmacılarının hazırlayacağı bilimsel araştırmalara İPAR Yönetim Kurulu ve Macera Park yöneticileri tarafından her türlü desteğin verileceği konusunda prensipte fikir birliğine varılmıştır.

8- İPAR Eğitim Komisyonu Geleneksel Macera Park Yöneticileri Çalıştayı’nın her sene iki defa, sezon öncesi Nisan, sezon sonu Ekim ayında yapılmasına dair prensip kararı tüm yöneticiler tarafından teyit edilmiştir.

Toplantı, yukarıdaki tartışma ve alınan kararların ardından, gelecek toplantının şartlara bağlı olarak Ekim ayı içerisinde belirlenecek bir tarihte tekrarlanması kararlaştırılarak iyi niyet temennileri ile sona ermiştir.

TOPLANTI PROGRAMI
05.Nisan.2021
14.00 Otele Giriş ve Yerleşme
18.30 Akşam Yemeği
20.00 Tanışma ve Sohbet
06.Nisan.2021
07.30 Kahvaltı
09.00 Açılış

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

İPAR Başkanı Sayın Yusuf Daştan’ın konuşmaları

09.30 Birinci Oturum

İsmet Cem KABA (Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Öğretim Görevlisi) İPAR Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı

Eğitim Sisteminde Macera Parkların Bedensel ve Zihinsel Beceri Gelişimine Katkısı.

Katılımcıların Paylaşımları

10.45 Kahve Arası
11.00 İkinci Oturum

Covid19 Döneminde Macera Parklar; Pazar, İşletme ve Personel Sorunları.

Katılımcıların Paylaşımları

12.00 Öğle Yemeği

 

13.30 Narven Macera Park Ziyareti
14.30 Üçüncü Oturum

İsmet Cem KABA (Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Öğretim Görevlisi) İPAR Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı

Macera Park Meslek Tanımları Sunumu. Eğitim Programı İçeriğine Yaklaşımlar.

Katılımcıların Paylaşımları

16.00 Kahve Arası
16.15 Dördüncü Oturum

Yeni Proje Fikirleri Üzerine Bilgi Alışverişi

17.30 Dilek ve Temenniler– Aile Fotoğrafı
17.45 Kapanış ve Otelden Ayrılış.

4ANKARA - (8 Eylül 2021)

Ülkemizde aktivite (oyun, eğlence, macera ve spor) alanlarının güvenliği çalıştayı

 1. Halka ve kamuya açık oyun parklarında yaşanan ve yaşanması muhtemel kazaların önlenmesi için TS EN 1176 ve diğer standartlarının uygulanması yönünde gerekli denetim ve sertifikasyonu zorunlu kılan yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesinin gerekliliğine,
 2. Macera Parklarının ruhsatlandırma kapsamına alınmasına yönelik mevcut Yönetmeliğin sahadaki güvenlik sorunlarını çözemeyeceğini, ilgili Yönetmeliğin yeniden çalışılarak; ruhsatlandırma da TS EN 15567-1 / TS EN 15567-2 ve diğer standartlarına yönelik TS EN 17020 muayene akreditasyon şartlarına sahip  kuruluşlar tarafından denetim  ve yıllık periyodik muayene sertifikasyonu zorunlu kılan hükmün konulmasının doğru olacağına,
 3. Parklarda kullanılan oyun ve aktivite elemanlarının üretim süreci gerektiren birer ürün olarak değerlendirilip; ilgili ürünlere yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşülüp ürüne ait; barkod, sicil no ve ürün etiketi (Ör: Asansör ,araç v.b.) uygulamasının hayata geçirilerek; ürünlerin standartlara uygun olarak üretilmesi ve sonrasında sahada takibi. Dünya örneklerinde olduğu gibi periyodik kontrol şartının getirilerek oluşacak kazaların minimize edilmesinin sağlanması yönünde yönetmeliğin ivedilikle hayata geçirilmesi. (Fransa, Almanya ve bir çok ülkede uygulanmaktadır.) Ayrıca Ekonomi Reformları Eylem Planında, kamu alımlarında yerli ürün kullanımının teşvik edilmesine ilişkin çalışmaya ek olarak Kamu Alımları Sözlüğü (CPV) kodları esas alınarak hazırlanan listede sektörümüzün Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesine alınması.
 4. Kamu İhale Kurumu’na mal alımlarında KALİTE odaklı kamu alımlarının oluşturulması yönünde düzenlemeler yapılması, yapım işlerinde mal tanımına ait iyileştirici ayrışma yapılmasına,
 5. Türkiye güvenli parklar haritasının yerel idareler, İller İdaresi, Türkiye Belediyeler Birliği, İşgüm, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Parklar Genel Müdürlüğü v.b. kurumlarımızın internet sayfasında yayınlanmasına,
 6. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.” hükmü bulunmakta olup, kamuya açık oyun parklarının teknik şartnamesinde de uygunluk belgelerinin aranması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda bulunan oyun alanlarının kurulumunda asgari olarak TS EN 1176-1 Oyun alanı elemanları ve zemin düzenlemeleri – Bölüm 1: Genel güvenlik kuralları ve deney yöntemleri standardına uygunluk gerekmektedir.  Kullanım sonrası zamanla oluşabilecek risklerin değerlendirilmesinin ise TS EN 1176-7 Oyun alanı elemanları ve zemin düzenlemeleri – Bölüm 7: Kurulum, muayene, bakım ve işletme için kılavuz” çerçevesinde Belediyelerce yapılması/yaptırılması ve konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.  Diğer taraftan “TSE CEN/TR 17207 Oyun alanı ve eğlence alanları – Oyun alanı denetçilerinin yetkinliği için çerçeve” standardında denetim yapacak kişilerin yetkinliklerine yönelik koşullar belirlenmiş olup, denetimlerin standartta yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmesine,
 7. Macera Parklarına yönelik “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”e TS EN 15567-1 ve 15567-2 standartlarını kapsayan denetim  ve yıllık sertifikasyonu zorunlu kılan hükmün eklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.  Söz konusu Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış olduğundan konunun ilgili Bakanlıkça değerlendirilmesine,
 8. İp parkurları ve macera parklarında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması ve bu tedbirlerin güvenlik kültürü bilincine katkı sunması amacıyla iş birliği ve çalışmaların yürütülmesine

İlişkin tavsiye kararları alınmıştır.

KATILIMCI BAKANLIK VE KURUMLAR

 1. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
 2. T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
 3. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
 4. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü
 5. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, KOSGEB Başkanlığı
 6. T.C. Maliye Bakanlığı Kamu İhale Kurumu Başkanlığı
 7. T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü
 8. Türkiye Belediyeler Birliği