Başkandan Mesaj

Parklar; özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin bireysel ve sosyal gelişimlerine katkı sunan ve onlara yaşayarak, deneyerek ve de eğlenerek öğrenmelerine imkan tanıyan sosyal mekanlardır.

Mahalle aralarındaki parklardan tutun, millet bahçelerindeki macera paklarına kadar tüm parklar sosyal sorumluluk projeleri halini alarak; gerek kamu ve gerekse özel sektör girişimiyle ülkemizin dört bir yanında yaygın bir şekilde hizmet vermektedir.

Özellikle Maceraparklar; Ülkemizde yaklaşık 11 yıllık mazisiyle çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgi odağı haline gelmiş ve bu sayede yatırımcıların gözde yatırım alanı olmuştur. Bu durum biz sektör temsilcilerini memnun ettiği gibi, beraberinde bir takım sorunlara da kapı açmıştır.

Bu sorunların başlıcalarını şöylece sıralayabiliriz;

 1. Merdiven altı imalatçı sorunu,
 2. Kullanılan malzemelerin normlara uygun olmayışı sorunu,
 3. İmalat hataları sorunu,
 4. Uluslararası standart ve kalitenin göz ardı edildiği şartname sorunu,
 5. Sertifikasyon sorunu,
 6. Denetim sorunu,
 7. Kaza raporları sorunu,
 8. Bakım sorunu,
 9. Standardizasyon sorunu.

gibi bir takım sorunlar karşımıza çıkmaktadır.

İPAR olarak 2015 yılında yola çıktığımız da; Parkların güvenlik ve kalitesini, dolayısıyla da insanımızın hayatını ve sağlığını tehdit eden bu sorunları ortadan kaldırmak ve parkların güvenli parklar olarak hizmet vermelerini sağlamak amacını öncelikli hedef olarak belirledik.

Yaklaşık 3 yıllık yüksek performans ile;

 1. Yoğun bir diplomasi trafiği neticesinde ilgili Bakanlıklarda Parkların güvenlik, denetim ve sertifikasyonuna yönelik bilinç oluşmasına katkı sunduk. Gerek birebir görüşmeler ve gerekse ortak panel, çalıştay gibi organizasyonlarla konunun önemi yetkililere anlatılarak bu doğrultuda adımlar atılmasını sağladık. Geldiğimiz nokta itibariyle tüm parklar ruhsatlandırma kapsamına alındı.
 2. Macera Parklarında çalışan personelin mesleki tanımı ve standartlarının belirlenmesine yönelik Mesleki Yeterlilik Kurumu ile ortak çalıştay ve toplantılar düzenleyerek bu noktada somut adımlar attık. 2021 Yılı itibariyle Macera Parklarında çalışan gençlerimize kariyer yapabilecekleri yeni bir sektörün kapısını araladık.
 3. İşletmeci Üyelerimizin istihdam ettiği personelin hizmet içi eğitim , gelişim ve motivasyonlarına katkı sunduk ve sunmaya da devam edeceğiz,
 4. Özellikle Macera Parklarının toplumca bilinirliğine yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunduk,
 5. Oyun grubu imalatçılarımızın ortak sorunu olan standart ve kalite sorununun çözümüne dair kamu nezdinde girişimlerde bulunduk,
 6. Panel, sempozyum, çalıştay gibi faaliyetlerle başta Üyelerimiz olmak üzere, Kamu ve Sektör temsilcilerini biraraya getirerek sektörel sorunların çözümüne yönelik adımlar atılmasına zemin hazırladık.
 7. ARGE Faaliyetlerimizle yurtdışına bağımlı olan park ekipmanlarının Yerli ve Milli yapıya kavuşmasına öncülük ettik. Bu doğrultuda ilk adım olarak yerli ve Milli emniyet kemerimizin üretilmesini sağladık.
 8. Parkların sigorta sorununu çözdük.
 9. Uluslararası platformlarda gerek sektörü ve gerekse Derneğimizi etkin bir şekilde tanıtmak ve ortak işbirliklerine yönelik adımlar atmaya yönelik faaliyetlerde bulunduk.
 10. İPAR Ailesi bilincine katkı sunmak amacıyla sosyal faaliyetlerde bulunduk.

İPAR Ailesi olarak gerek sektörü büyütmek ve gerekse Üyelerimizi geliştirmek amacına yönelik bir çok hedef ve hayalimiz var. İnşaallah önümüzdeki süreçte başlatmış olduğumuz çalışmaların takipçisi olup onları sonlandıracak ve de ortak hayal ve hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz.

İnancımız şudur ki; hiçbir hedef ulaşılmaz, hiçbir hayal gerçekleşmez değildir. Yeter ki gereken azim, kararlılık ve iradeye sahip olalım.

Saygılarımla…
Yusuf DAŞTAN
DERNEK BAŞKANI