parallax background

MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

MİSYON

Sektörü milli bir yapıya kavuşturarak ; kendi standartları ve sertifikasyonunu oluşturmuş, imalat ve işletmelere

yönelik  etkin denetim yapan ve bu sayede güvenliği ve kaliteyi en üst seviyeye çıkaran ; sektörel sorunları çözen

ve sektörel gelişimi ve büyümeyi sağlayan ; sosyal sorumluluk bilinci içerisinde kamu ve toplumsal yararı gözeten

aksiyoner bir dernek olabilmektir.

VİZYON

Dünya standartlarının üzerinde projelerin yapıldığı, güvenlik ve kalite sorununun kalmadığı, yaptığı projelerle bireysel

ve toplumsal gelişimde etkin ve belirleyici rol üstlenildiği bir yapıya kavuşmaktır.

TEMEL DEĞERLER

1.Ortak değer, ilke ve hedeflerle hareket edebilme,

2.Sorun odaklı değil, çözüm odaklı olabilme,

3.Sorunların çözümünde etkin iletişim, diyalog ve pozitif yaklaşımlar sergileyebilme,

4.Rekabeti ilkeli ve etik değerlere uygun olarak yaşayabilme,

5.Dürüstlük, şeffaflık, paylaşım ve dayanışma gibi erdemlere sahip olabilme,

6.Yapılan proje ve işlerde standartlara uygunluk, güvenlik , denetim ve kalite gibi kırmızı çizgilerden asla taviz vermeme,

7.Yapılan projelerde kamu yararı ve toplumsal faydayı ön plana çıkarabilme .

Üyelik Başvuru Formu