parallax background

MİSYON - VİZYON - TEMEL DEĞERLER
parallax background

Misyonumuz...


Uluslararası standart ve kalitede parkların hizmet verdiği, parklarda güvenlik ve kalite sorununun kalmadığı, sektörel gelişim ve büyümenin Dünya ölçeğinin üzerine çıkarıldığı, tüm üyeleriyle sosyal sorumluluk ve kamu yararı bilinci ile hareket edildiği aksiyoner bir dernek olabilmektir.

parallax background

Vizyonumuz...


Dünya standartlarının üzerinde projelerin yapıldığı, güvenlik ve kalite sorununun kalmadığı, yaptığı projelerle bireysel ve toplumsal gelişimde etkin ve belirleyici rol üstlenildiği bir yapıya kavuşmaktır.

parallax background

Temel Değerler...


  1. Ortak değer, ilke ve hedeflerle hareket edebilme,
  2. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı olabilme,
  3. Sorunların çözümünde etkin iletişim, diyalog ve pozitif yaklaşımlar sergileyebilme,
  4. Rekabeti ilkeli ve etik değerlere uygun olarak yaşayabilme,
  5. Dürüstlük, şeffaflık, paylaşım ve dayanışma gibi erdemlere sahip olabilme,
  6. Yapılan projelerde standartlara uygunluk, güvenlik , denetim ve kalite gibi kırmızı çizgilerden asla taviz vermeme,
  7. Yapılan projelerde kamu yararı ve toplumsal faydayı ön plana çıkarabilme .
Üyelik Başvuru Formları