parallax background

MİSYON - VİZYON - TEMEL DEĞERLER
parallax background

Misyonumuz...


Sektörü Milli ve Yerli bir yapıya kavuşturarak, Uluslar arası standart ve kalitede imalat ve işletme hizmeti veren, imalat ve işletmecilere yönelik etkin denetim yapan ve bu sayede güvenliği ve kaliteyi en üst seviyeye çıkaran, sektörel sorunları çözen ve sektörel gelişim ve büyümeyi sağlayan, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde kamu ve toplumsal yararı gözeten aksiyoner bir dernek olabilmektir.

parallax background

Vizyonumuz...


Parkların imalat ve işletilmelerinde uluslar arası standart ve kalitede hizmetin verildiği ve böylelikle parklarda güvenlik ve kalite sorununun kalmadığı, sektörel sorunların çözüldüğü ve sektörel gelişimin Dünya standartlarının üzerine çıkarıldığı, Eğitim tabanlı oyun ve aktiviteleri ile bireysel ve sosyal gelişimin desteklendiği, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde kamu yararının ön plana çıkarıldığı bir sektör haline gelebilmektir.

parallax background

Temel Değerler...


  1. Yapılan imalat ve işletmelerde standartlara uygunluk, güvenlik , kalite, denetim ve sertifikasyon konularını sektörel kırmızı çizgi olarak kabul etme ve asla bu konulardan taviz vermeme.
  2. Kamu ve toplumsal yararı öncelik kabul etme.
  3. Rekabeti ilkeli ve etik değerlere uygun olarak yaşayabilme.
  4. Sektör paydaşları ile yaşanılması muhtemel sorunların çözümünde etkin iletişim,diyalog ve pozitif yaklaşımlar sergileyebilme.
  5. Dürüstlük, şeffaflık,paylaşım ve dayanışma gibi erdemlere sahip olabilme.
  6. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı olabilme.
  7. Sektörel gelişime ve büyümeye katkı sunmak adına, sektörel birikim ve tecrübelerini paylaşabilme.
Üyelik Başvuru Formları