2018-2019 YLI HEDEFLERİ

 

1-DENETİM FAALİYETLERİ

 
 • İPAR Üyesi parkların denetlenmesi ve güvenli parkların ipar.org.tr sitesinde yayınlanması.
 • Mücavir alanda faaliyet gösteren işletmelerin, yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından denetlenmesinin sağlanması, merdiven altı işletmelerin standartlara uygun hale getirilmesinin sağlanması.
 • c) EUROGAP veya diğer sertifikasyon  kuruluşları ile çalışma esasları belirlenmesi ve protokol yapılması.
 

2-NACE VE MESLEKİ KOD ALIMI VE RUHSATLANDIRMA

       
 • TOBB ve MYK ile çalışmaların başlatılması  ve sektörel NACE kodu ve mesleki kodun alınarak işletmelerin belediyelerce ruhsatlandırılabilir hale getirlmesinin sağlanması.
 

3-EĞİTİM

 
 • Tüm Macera park çalışan eğitmenleri, hizmet içi eğitime tabi tutularak sertifikasyonları sağlanacak.
 • Maceraparkların çocukların gelişimi üzerine etkilerine yönelik akademik çalışma yapılacak.
 

4-TANITIM FAALİYETLERİ

 
 • Tanıtım filmi hazırlanacak
 • ATRAX Fuarına katılım sağlanacak
 • Bakanlıklar
 • Medya kuruluşları
 • Belediyeler
 • Turizm acentaları
 • Mimarlar mühendisler odası
 

5-ÇALIŞTAY

 
 • TSE
 • Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürünler Daire Başkanlığı
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • İTO
 • M.E.B.
 • Sektör temsilcileri
 

6-AR-GE

 
 • KAYA SAFETY ile başlatılan milli emniyet kemeri projesinin tamamlanması ve kemerin lansmanının yapılması.
 

7-ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER

 
 • Avrupa ve Amerika de faaliyet gösteren benzer kuruluşlarla tanıtım görüşmelerinin yapılması.
 

8-ZİYARETLER

 
 • Üye ve üye adaylarına yönelik rutin ziyaretler yapılacak.
 

9-SİGORTA

 
 • Parkların sigorta sorunu çözüme kavuşturulacak.
Üyelik Başvuru Formları