parallax background

İP PARKURLARI VE MACERA PARKLARI DERNEĞİ

Kuruluş amacımız...


İp Parkurları ve Macera Parkları Derneği 2015 yılında sektör temsilcilerinin girişimiyle kuruldu.

Derneğin kuruluş amacı; Avrupa standartları çerçevesinde kurulan ve işletilen ip parkurları ve macera parklarının imalat ve işletim standartlarını Milli bir yapıya kavuşturarak, milli standartları ve sertifikasyonunu oluşturmuş, imalat ve işletmecilere yönelik etkin denetim yapan ve bu sayede güvenliği ve kaliteyi en üst noktaya çıkaran; sektörel sorunları çözen ve sektörel gelişimi ve büyümeyi sağlayan; sosyal sorumluluk bilinci içerisinde kamu ve toplumsal yararı gözeten aksiyoner bir dernek olabilmektir.

Hedeflerimiz...


 1. Ülkemizin değişik noktalarında hizmet veren ip parkurları ve macera parklarını yakın takibe alarak, merdiven altı ve standart dışı imalatların önüne geçmek ve bu sayede güvenli ve kaliteli parkların hizmet vermesini sağlamak.
 2. Parkların imalat ve işletilmesine yönelik milli standartları oluşturmak ve bu standartlara göre denetim yapmak ve sertifika vermek.
 3. Sektör temsilcilerine ve çalışanlara yönelik rutin eğitim programlara uygulayarak, sektörel kaliteyi artırmak.
 4. Maceraparkların eğitim tabanlı aktivitelerinin; bilhassa çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine yaptığı katkının, toplum tarafından bilinirliğini artırmak ve bu sayede toplumsal gelişime hizmet etmek.
 5. Sektör temsilcilerine yönelik çalıştay faaliyetleri yürüterek sektörel gelişimi sağlamak.
 6. Sektörel sorunların çözümünde etkin danışmanlık hizmeti sunmak.
 7. Ülkemizde henüz yeni olan ip parkurları ve macera parklarının kamu ve özel sektörce bilinirliğine yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.
 8. Dünyadaki sektörel gelişimleri yakın takibe alarak, üyelerinin vizyonuna katkı sağlamak.
 9. Etkin ARGE faaliyetleri yürüterek parkurları ve macera parkları nın gelişimine katkı sağlamak.
 10. Derneğin; Uluslararası platformlarda tanıtımını sağlayarak, dünya ölçeğinde projelerde paydaş olarak yer almak.
 11. www.ipar.org.tr dinamik internet sitesiyle sektörel haberleri, duyuruları, gelişmeleri, Ülkemizde hizmet veren ve güvenli kategoride yer alan parkların tanıtımını yaparak, sektör hakkında doğru ve sağlıklı bilgiyi toplum ile paylaşmak.
 • Cesaret, özgüven, sorunlarla başa çıkma, sınırlarını zorlama gibi yeteneklerin gelişimine katkı sağlar.
 • Gelişim çağındaki çocukların; fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik gelişimlerinde oldukça etkindir.
 • İletişim yeteneğini geliştirir.
 • Takım aktiviteleriyle, katılımcılarının sosyal becerisini artırır.
 • Dayanışma, yardımlaşma, paylaşma gibi değerlerin kazandırılmasına zemin hazırlar.
 • Aile içi iletişimde etkin rol oynar.
 • Sigara, içki, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak, bu zararlı alanlara karşı pozitif ve yararlı alanlar oluşturur.
 • Özgüvenini, sosyal becerisini yitirmiş ve sosyal hayattan dışlanmış bireylerin tekrar sosyal hayata kazandırılması ve özgüvenli bireyler haline getirilmesine yönelik pozitif katkı sağlar.
 • Eğitim, heyecan, adrenalin, eğlence gibi argümanları birlikte oyun konsepti içerisinde sunarak, bireysel ve sosyal gelişimi destekler.
 • İş yaşamında motivasyon programlarına alternatif alan oluşturur.
 • İş yaşamında insan kaynakları departmanına mülakat malzemesi olarak hizmet verir. Bu sayede doğru pozisyona doğru kişilerin getirilmesinde rol oynar.
 • Obezite ile mücadelede etkin katkı sağlar.
 • Betonlaşan bir dünyada, çocuklarımızı doğayla buluşturur.

Macera parklarının bireysel ve sosyal gelişime katkıları

İp parkuları ve macera parkları tarihçesi...


İlk ip parkuru 1875 yılında Herbert isimli bir Fransız tarafından katılımcıların fiziksel zorluklara karşı başa çıkması amacıyla, yine o dönemde ip parkurları, Alman pedagog Kurt Hahn tarafından pedagojik amaçla İngiliz bahriyesine hayatta kalma ve kollektif çalışma eğitimi vermek için geliştirilmiştir.

1971 yılında Amerika’da macera isimli; deneyerek öğrenme ve insiyatif alma projesi geliştirilmiş ve bir okula ip parkuru yapılmıştır.

1974 yılında macera projesi Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenmiştir. O zamana kadar okullara has kalan ip parkurları, sosyal yaşam, iş ve organizasyon gelişimi içinde kullanılmaya başlanmıştır. Aynı yıl içinde Colorado ‘ da AEE (Associotion For Experiental Eduecation) kurulmuştur. Bu kurum okullar için, sosyal pedagoji, eğlence, terapi ve kişisel gelişim konularında destek ve eğitim vermeyi kendine görev edinmiştir.

1998 de ERCA (European Ropes Course Association) odası Almanya ‘ da kuruldu. Macera Parklarının güvenlik ve kalite standartları ile ilgili sertifikasyon ve sorunlarıyla ilgileniyor.

Ülkemizde ise mazisi yaklaşık 10 yıl olan İp parkurları ve macera parkları; sektör temsilcilerinin azmi ve gayreti ile ülkemizin dört bir yanına kurularak insanımıza hizmet vermektedir.

2015 Yılına geldiğimizde ise; İp Parkurları ve Macera Parkları Derneği kurularak, gerek sektörel standartların millileştirilmesi, kurulan ve kurulacak olan parkların etkin denetimi ve sertifikasyonunun sağlanması ve gerekse sektörü dünya ölçeğinin üzerine çıkarma gibi bir vizyonla tarihsel süreçte yürümeyi hedeflemiştir.

Üyelik Başvuru Formları