parallax background

ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGELERİ

ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGELERİ


1ANTALYA

ANTALYA ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

 • Yapılmış ve yapılacak bütün Macera Parkı bileşenlerinin (ip parkuru, tırmanma duvarı, zipline, dev salıncak vb.) ilgili standartlara uygun olarak imal edildiği ve kurulduğuna dair muayene edilmesi ve akabinde sertifikalandırılmasının mutlak surette gerekli olduğu ve mümkün olan en kısa sürede denetimden geçmemiş bir parkın kalmamasına dönük sektör açısından hayati önemde olduğu konusuna dikkat çekilmiştir.
 • Macera parklarında çalışanların eğitimi, belgelendirilmesi ve denetimi gibi konuların İPAR derneğinin önderliğinde bir müfredat haline getirilmesi ve uygulanması konularının gerekliliği üzerinde durulmuştur.
 • Macera parklarının imalat, kurulum ve işletme süreçlerinde gerekli mesleki standartların ve iş kolunun resmi olarak tanınması konusunda çalışmaların yürütülmesi tüm dernek üyelerinin ortak beklentisidir.
 • Dernek üyelerinin ortak hareketle sigorta şirketleri tarafından hazırlanacak risk paketleri konusunda sürece etki etmelerinin sağlanması önem arz etmektedir.
 • Türkiye deki macera parklarının envanterinin çıkarılması ve muayeneden geçmiş parkların güvenli parklar adı altında İPAR web sitesinden paylaşılması gerekmektedir. Bir sonraki adım olarak bu listenin değer oluşturması açısından kamu ve özel teşebbüslerle paylaşılması hedeflenmektedir.
 • Kamu ve özel sektör ihalelerinin şartnamelerinde bulunması gereken asgari gerek şartların web sitesinden ilanının sağlanması beklentisi dile getirilmiştir.
 • Sektöre yönelik haber, gelişme ve uyarıların vukuat raporu olarak üyelerle paylaşılması konusunda fikir birliğine varılmıştır.
 • Eurogap firmasının muayene ve sertifikasyon süreci için yapmış olduğu çalışmaları için teşekkür ederiz. Bu sürecin daha hızlı ve güvenli ilerlemesi adına sürecin takipçisi ve destekçisi olacağımızı belirtmek isteriz. Eurogap’in TÜRKAK onayı ile yetkinin resmiyete dökülmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.

2BOLU

BOLU ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

Üreticinin Sorumlulukları


 • İmalat öncesi doğru planlama (Her kata eğitmen gerektiren parklar hatası)
 • Operasyon ve Yıllık Bakım Maliyetlerinin Vurgulandığı Fizibilite Raporu
 • Uygun ekipman seçimi (Yeni nesil emniyet cihazları, otomatik kurtarma cihazı v.s.)
 • Doğru işletme eğitimi – Oryantasyon

İşletmecinin Sorumlulukları


 • Doğru personel seçimi
 • Asgari personel ihtiyacının doğru belirlenmesi ve tam kapasite hesabı
 • Rutin görsel kontrol
 • Teknik personel istihdamı
 • Yıllık bakım, onarım, değişim ve yeniden sertifikalandırma
 • Raporlama kültürü
 • Bağımsız muayene
 • Üretici ve ipar ile sıkı iletişim

İPAR’ın Sorumlulukları


 • Eurogap ile iş birliği
 • Türkiye’deki macera parklarının genel istatistiklerinin çıkarılması
 • Sigorta firmaları ile görüşmeler ve teklif alınması
 • Personel eğitim programı düzenlenmesi
 • Resmî kurumlarla iletişim – iş birliği protokolleri yapılması
 • Üyelerin aktif desteğini sağlama çalışmalarının artırılması (Çalıştay, Sosyal Medya, Mail Grubu)
 • Potansiyel yatırımcı ve mevcut işletmecilere bilgilendirici ve yönlendirici el kitapları hazırlanması


Üyelik Başvuru Formları